Vilka engelskaprov godkänns utomlands?

För alla som är intresserade av att studera eller arbeta i ett engelsktalande land är det aktuellt att ta reda på vilka bevis som krävs på ens engelska kunskaper väl på plats. Vanligtvis handlar det om att söka till college eller universitet utomlands och då finns ofta fakta på deras hemsida eller om man hör av sig till deras internationella avdelning. Söker man jobb kan det vara mer individuellt om de kräver ett engelska intyg av något slag – det bästa är att höra sig för innan och självklart ser det bra ut i CV:et att ha ett diplom eller liknande redan innan man söker.

engelskaprov

Har man en utbildning i engelska från universitetet talar det för sig självt, men i andra fall kan det vara mycket svårt att översätta svenska utbildningar till engelska. Gymnasiet fungerar inte alls på samma vis i t.ex. Storbritannien och därför räcker det sällan att säga att man läst engelska A och B på gymnasiet. I de flesta fall är det en god idé att ta ett Cambridge-certifikat. Ett Cambridge-certifikat är ett diplom i engelska som är internationellt erkänt och godkänt vid de flesta universitet och företag runt om i den engelskatalande världen.

Diplomen utfärdas, som namnet skvallrar om, av University of Cambridge i England. Universitetet fungerar som engelskans officiella språkakademi och publicerar bland annat engelska ordböcker. Cambridge godkänner språkskolor och instutitioner runt om i värden att utfärda dessa diplom. I Sverige kan man sitta dessa prov på Folkuniversitetet eller på British Council i Stockholm. Det kostar ganska mycket att ta ett Cambridge-certifikat vilket betyder att det är mycket viktigt att undersöka vilken nivå man behöver innan man tar testet. Som exempel krävs vanligtvis runt 6.5 poäng, av 9 möjliga, på IELTS-testet för att söka till högre studier i England. IELTS-testet är det vanligaste Cambridge-certifikatet för de som önskar studera utomlands. I testet ingår läs-, lyssnings- och skrivövningar, samt ett taltest där man diskuterar ett aktuellt ämne med en examinator. Alla delarna betygsätts individuellt men vanligtvis är det medel som räknas i slutänden. Är man van vid att läsa och tala engelska är 6.5 inte svårt att uppnå, men är man mer osäker är det en bra idé att förbereda sig ordentligt innan sitt engelska test.

Cambridge-certifikat engelska

Flera kurser erbjuds som kombinerar undervisning i engelska med ett Cambridge-certifikat i slutet av kursen. Kurser erbjuds både i Sverige och utomlands och har man möjlighet är en kurs i ett engelskspråkigt land ett mycket effektivt sätt att förstärka sina kunskaper på. Förberedande Cambridge-kurser erbjuds på soliga Malta, i Storbritannien, i USA, Australien eller på Nya Zeeland. Dessa kurser erbjuds från 16 år och uppåt och längden varierar mellan en upp emot 13 veckor. Väljer man att resa i Europa är det dessutom möjligt att söka CSN studielån för kurstiden, vilket gör denna typ av utlandsstudier möjlig för många fler. Kontakta olika språkreseförmedlare för mer information om språkresor utomlands, de ger ofta gratis rådgivning.

Utöver IELTS diplomet utfärdar även University of Cambridge en rad andra diplom. Proficiency (CPE) är det svåraste, Advanced (CAE) medel medan First (FCE) är för oerfarna talare. Advanced and Proficiency diplomen är främst för utbildningar eller anställningar på hög professionell eller akademisk nivå och kräver ofta mycket god erfarenhet i engelska. För den som söker till affärsstudier eller vill ha en anställning inom affärsvärlden erbjuds Business English Certificates (BEC). Det är Common European Framework of Reference (CEFR) som bestämmer nivånför dessa test, där A1 innebär nybörjarnivå medan C2 betyder att man har full förståelse i språket. Innan man bokar ett Cambridge test kan man finna engelska tester online som indikerar vilken språknivå man har enligt DEFR skalan.