Många behöver läxhjälp

Många elever i skolan behöver extra stöd i undervisningen. Dessvärre är inte alltid skolans resurser tillräckliga och i hemmet är det inte alltid föräldrar eller syskon har varken tid eller den kunskap som krävs. Elever som hamnar efter i skolan riskerar att öka sina kunskapsluckor. För att undvika en sådan typ av negativ spiral gäller […]