Det är viktigt med svenska för invandrare

Svenska för invandrare heter de kurser som kommunerna runt om i Sverige anordnar för de som saknar kunskap i det svenska språket. Svenska för invandrare förkortas i vardagligt tal och skrift SFI. Hur kurserna är utformade varierar eftersom de ligger på kommunal nivå men målet är detsamma vart SFI än läses, att komma in i det svenska samhället och att behärska språket både i tal och i skrift. Kurserna är gratis men för att få delta måste du vara minst 16 år och folkbokförd i ansökningskommunen. Det får inte heller finnas några förkunskaper i det svenska språket, men hur viktigt är SFI egentligen?

svenska för invandrare

Språkdelen

Att det är så viktigt med svenska för invandrare beror på att nyckeln till att bli en del av samhället är att kommunicera. En kommunikation uppstår genom att tala samma språk, att göra sig förstådd. Det är ingen som förväntar sig att någon skall kunna prata helt flytande svenska efter bara några månader i landet, men att kunna klara sig själv handlar inte om ett litet grammatiskt fel. Det handlar om att kunna kontakta läkare om någon blir sjuk, handla mat och hålla sig uppdaterad om viktiga nyheter. Språket är även viktigt för att kunna arbeta. Det finns SFI med yrkesinriktningar för att det ska gå snabbare att komma in i samhället. Eftersom invandrare har så skilda bakgrunder så finns det även olika kursnivåer för att stimulera allas behov. Kurserna är ofta skräddarsydda för att passa varje enskild individ.

Samhälle

Att gå en kurs i svenska för invandrare innebär även kunskap som samhällets normer. Både stora och små och ibland roliga egenheter som för svenskar är självklara. Det kan vara hur det går till i en affär, att köa och lära sig de svenska sedlarna och kontokorten. Att komma ihåg att alltid ta av sig skorna vid en inbjudan till en svensk familj. Små och stora detaljer med andra ord.