Att byta gymnasium och gymnasieprogram

Idag är det många elever som väljer fel gymnasium eller gymnasieprogram. Det är därför många som ångrar sig och vill byta program eller skola. Det är inte så konstigt att man ångrar sitt val, det finns många olika anledningar som att man inte trivs, valt fel program eller att familjen flyttar så att man är tvungen att byta gymnasieskola.

Hur byter man gymnasieskola eller program?
Om en elev har bestämt sig för att byta gymnasium eller gymnasieprogram är det först och främst bra att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare (SYV). Syv:en och eleven kan tillsammans hitta en lösning för att eleven ska kunna byta skola eller program.

Efter att eleven och Syv:en har kommit fram till en lösning måste man se om det finns några platser på det programmet och i den klassen som eleven vill börja. Finns det inga platser kvar kan man inte byta. Finns det däremot platser kvar kan eleven söka vid nästa gymnasieval. Då får eleven söka precis som vanligt, med sina gymnasiebetyg.

Lättare att byta tidigt
Det är också viktigt att så tidigt som möjligt byta skola eller program under gymnasietiden. Desto tidigare eleven bestämmer sig för att byta gymnasieskola eller program ju lättare är det. Medan tiden går missar man kurser som man sedan måste läsa vid sidan om, eller gå ett år extra. Därför är det bäst att byta så fort som möjligt för då är det lättare att tillgodose sig alla kurser.

Hela september ut brukar elever kunna byta gymnasieprogram och skola. Om eleven redan innan skolan har börjat ångrar sitt val går det bra att kontakta sin blivande studie- och yrkesvägledare de första veckorna på gymnasiet. Det är under september man får reda på vilka lediga platser som finns kvar.

Kan man byta om man redan har läst två år?
Om eleven redan har läst ett eller två år på ett gymnasieprogram och sen ångrar sig är det också viktigt att man kontaktar sin studie- och yrkesvägledare. Då kan eleverna och Syv:en tillsammans hitta en utbildning som skulle kunna passa. När det är bestämt kontaktas ansvarige för det gymnasieprogram som eleven vill börja. Det är också viktigt att de kurser eleven redan har läst motsvarar den nya utbildningen. Om kurserna inte blir tillgodoräknade kan du behöva gå om ett år eller läsa vid sidan om.

Om man inte trivs..
Trivs eleven inte på sin gymnasieskola eller på programmet bör eleven kontakta skolsköterska, kurator, rektor eller någon annan lärare på skolan för att få hjälp, känna sig trygg och för att få eleven att börja trivas. Om eleven inte börjar trivas är det bäst att eleven byter skola eller program.

Vad händer om man måste flytta?
En annan anledning till att elever byter gymnasieskola eller program är att man behöver flytta. Det kan vara att elevens familj behöver flytta till en annan kommun och då är den nya kommunen skyldig att erbjuda eleven en plats på gymnasiet. Det är ändå bra om eleven tar kontakt med studie- och yrkesvägledaren på den nya skolan och ser över vad eleven behöver läa till och vilka kurser som kan tillgodoräknas.